Utöver vanlig persontransport utför Taxi Ulricehamn även andra transporter.

Färdtjänst
På uppdrag av Ulricehamns kommun utför vi transporter av färdtjänst. Ofta handlar det om förflyttningar inom kommunen men man kan även åka till de angränsande kommunerna med färdtjänst. Vi utför även transporter av riksfärdtjänst, vilket innebär resor över hela Sverige.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst även om du inte har färdtjänst sedan tidigare. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har hand om alla ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst, när du blivit beviljad färdtjänst ringer du Taxi Ulricehamn för att boka din resa.

Sjukresor
På uppdrag av Västtrafik utför vi transporter av sjukresor. Dessa resor går mellan hemmet och en vårdinrättning både i och utanför Ulricehamns kommun.

Närtrafik
På uppdrag av Västtrafik utför vi transporter av närtrafik. Närtrafik finns för de personer som bor där de inte kan använda västtrafiks bussar, där det inte går några bussar eller är långt till närmaste busshållplats.

Gods
Har du gods som behöver komma fram snabbt och säkert är Taxi Ulricehamn är bra alternativ. Ofta kan vi skicka en bil omgående. Vid behov kör vi även gods med släpvagn.